Archive for November, 2011

Evening in memory of  Saint John Chrysostom; Venerable Martyr Damascene, in the Monastery of St. Prohor Pcinski vigil was served. Faithful partook of the holy gifts of Christ.

(more…)

Денес (28 Ноември)почнува постот, нека ни е благословен и лесен. Овој пост е посветен за подготовка и во чест и спомен на раѓањето во тело на Спасителот и Господ наш Исус Христос. Кој заради нашето спасение се воплоти, прими тело и стана Човек за да ја подигне и спаси сета човекова природа. Бог стана Човек за да човекот стане бог по благодат. Оваа зададеност Бог му ја дај на човекот уште во рајот за што требал да исполни само една заповед да се воздржува, т.е. да пости. Ако постот му бил потребен на човекот во рајот за да дојде до целта тогаш уште повеќе во ова земја на прогонство и маки. (more…)

Evening in memory of saint martires Mina, Victor and Vicentius in the Monastery of St. Prohor Pcinski vigil was served. Faithful partook of the holy gifts of Christ.

(more…)

On the XXIII Sunday after Pentecost, when we commemorate the Holy Martyr Hieron and his CompanionsVenerable Lazarus of Galesion, at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ. (more…)

Верувам дека веќе го знаете значењето на на денешното евангелие за настанот што се случил во земјата на Гергесенците, затоа што сме го објаснувале до сега. Би се задржал само на моментот на средбата и разговорот помеѓу Христос со демоните. Кога (бесомачниот) го виде Исуса, извика и падна пред Него, и гласно рече:  Што имаш со мене, Ти, Исусе, Сине на Севишниот Бог? Ти се молам, не мачи ме! (Лук. 8:28) или во Евангелието според Матеј: „Што имаш со нас Ти, Исусе, Сине Божји! Зар си дошол тука предвреме да не мачиш?” (Мат. 8:29)

(more…)

On the XXII Sunday after Pentecost, when we commemorate the Holy Apostles Stachys, Apelles, Amplias, Urban, Narcissus and Aristobulus; Holy Martyr Epimachus;, at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ. (more…)

On the XXI Sunday after Pentecost, when we commemorate the Holy Martyr Arethas and Saint Elesbaan, Emperor of Ethiopia, at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ. (more…)

On the day when we commemorate the venerable Prohor Pchinski, at his monastery in Donnybrook, Melbourne, a festive vespers and Liturgy were served. The faithful partook in the Holy gifts of Christ. At the end of the Liturgy, the abbot of the monastery Fr Gavril anointed all faithful with holy myrrh of the relics of St. Prohor Pchinski. (more…)

Свети Прохор Пчински е роден во Македонија, во Областа Овче Поле, од благочестиви родители Иван и Марија. Тие благородни, богобојазливи луѓе имаа  и голем имот но секогаш го поставуваа  Божјото пред световното,духовното пред материјалното И даваа И помагаа многу на сиромашните, но беа бездетни. За тој свој недостаток тие непрестано се молеа на Бога. И  Бог ги услиша нивните искрени молитви и им дарува машко дете и тие му го ставија името Прохор . (more…)

St. Prohor Pchinski was born in Macedonia, in the region of Ovche

Pole, by honourable parents Ivan and Marija. Those noble, Godfearing people

also had great estate, but always put the divine before the secular matters,

the spiritual before the material and were helping the poor as much as they

could, however they couldn’t have children. For that defect they were

constantly saying God’s prayers. And God heard their hearty prayers and gave

them a baby boy, and they named him Prohor.

(more…)

|