Денес (28 Ноември)почнува постот, нека ни е благословен и лесен. Овој пост е посветен за подготовка и во чест и спомен на раѓањето во тело на Спасителот и Господ наш Исус Христос. Кој заради нашето спасение се воплоти, прими тело и стана Човек за да ја подигне и спаси сета човекова природа. Бог стана Човек за да човекот стане бог по благодат. Оваа зададеност Бог му ја дај на човекот уште во рајот за што требал да исполни само една заповед да се воздржува, т.е. да пости. Ако постот му бил потребен на човекот во рајот за да дојде до целта тогаш уште повеќе во ова земја на прогонство и маки.

(more…)

COUNCILS AND CONFESSIONS

All Orthodox credal formulas, liturgical texts, and doctrinal statements affirm the claim that the Orthodox Church has preserved the original apostolic faith, which was also expressed in the common Christian tradition of the first centuries. The Orthodox Church recognizes as ecumenical the seven councils of Nicaea I (325), Constantinople I (381), Ephesus (431), Chalcedon (451), Constantinople II (553), Constantinople III (681), and Nicaea II (787) but considers that the decrees of several other later councils also reflect the same original faith (e.g., the councils of Constantinople that endorsed the theology of St. Gregory Palamas in the 14th century). Finally, it recognizes itself as the bearer of an uninterrupted living tradition of true Christianity that is expressed in its worship, in the lives of the saints, and in the faith of the whole people of God. (more…)

Догматот за Пресвета Троица е – основа на христијанската религија

Бог е еден според природата, но троичен според лицата: Отец, Син и Свети Дух – Троица едносуштна и неразделна.

Самиот збор “Троица” нема библиско потекло, а во христијанскиот лексикон е воведен во втората половина на II век, од светителот Теофил Антиохиски. Учењето за Пресвета Троица е дадено во христијанското Откровение.

Догматот за Пресвета Троица е таинствен догмат, недостижен на ниво на разумот. За човечкиот разум учењето за Пресвета Троица е противоречно, бидејќи тоа е тајна што не може да биде изразена рационално. (more…)

|