On the Sunday, 05.07.2015, when we commemorate Hieromartyr Eusebius, bishop of Samosata and Martyrs Zeno and his servant Zenas of Philadelphia, at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ.

Fr. Gavril in his sermon said that Sunday is the day of the our Lord and all the faithful should devote it to God. The prayer is our connection with God, our conversation with Him, and that connection can be realised the best when we are attending the Liturgy and partook in the Body and Blood of Christ, especially on Sundays, the day of the real Christ’s Resurrection. And that is our personal Resurrection too in the eternity of the 8-th Day.

 Петта недела по Педесетница

Во Недела, 05.07.2015, кога се слави споменот на Светиот свештеномаченик Евсевиј, епископ Самосатски и Светите маченици Зинон и Зина, во манастирот на Свети Прохор Пчински се отслужи Божествена Литургија, на која верните се причестија со Светите Христови дарови.

Отец Гаврил во својата беседа кажа дека неделата е ден Господов и секој од верните треба да го посвети на Бога. Молитвата е нашата врска со Бога, разговор со Него, а таа врска најдобро се остварува кога човекот е присутен на Литургија и се соединува со Телото и Крвта Христова, особено во недела, денот на реалното Христово Воскресение. А со тоа, и наше лично Воскресение во вечноста на 8-от Ден.