God blessed us with an amazing summer this year.
Few days ago, we said good bye to this beautiful season,
while our hears were whispering,
“till we meet again”.

And here we  are, welcoming autumn,
who is so eager to show us the miracle she brings.

But before we surrender to the glowing beauty of this season,
let us show you,
through photographs,
the blessing of this summer.   

Glory to God!!!

Господ не благослови со прекрасно лето оваа година.
Пред неколу дена, се збогувавме со оваа убава сезона, додека нашите срца шепотеа, “до повторно видување„.
И еве не, ја пречекуваме есента, која одвај чека да ни ѓи покаже своите чуда што ги носи со неа. Но пред да и се предадеме на таа блескава убавина од оваа сезона, дозволете ни да ви ѓи  покажеме, преку фотографии, благословите од ова лето. 

Слава на Бога за се !!!