On Friday, the 7th of January, when we celebrate The Nativity of our Lord Jesus Christ, at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ.

TROPARION:

Your Nativity, O Christ our God,

Has shone to the world the Light of wisdom!

For by it, those who worshipped the stars,

Were taught by a Star to adore You,

The Sun of Righteousness,

And to know You, the Orient from on High.

O Lord, glory to You!

 

KONTAKION:

Today the Virgin gives birth to the Transcendent One,

And the earth offers a cave to the Unapproachable One!

Angels with shepherds glorify Him!

The wise men journey with a star!

Since for our sake the Eternal God was born as a Little Child!

 

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Во Петокот, на 7ми Јануари, кога го славиме Рождеството на Господ Исус Христос, во манастирот на Св. Прохор Пчински се отслужи Божествена Литургија на која верните се причестија со Светите Христови дарови.

 

ТРОПАР:

Раѓањето Твое, Христе Боже наш,

го озари светот со светлината на познанието,

оние што им служеа на ѕвездите,

од ѕвездата се поучија да Ти се поклонуваат Тебе,

Сонцето на правдата и да Те познаат Тебе како Исток на висините.

Господи слава Ти.

КОНДАК:

Дева денес Надсуштествениот Го раѓа

и земјата Му принесува пештера на Непристапниот,

ангелите со пастирите славословуваат, а мудреците со ѕвездата патуваат,

зашто, заради нас се роди Младенец, Предвечниот Бог.

 

On Friday, the 7th of January, when we celebrate The Nativity of our Lord Jesus Christ, at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ.

 

TROPARION:

Your Nativity, O Christ our God,

Has shone to the world the Light of wisdom!

For by it, those who worshipped the stars,

Were taught by a Star to adore You,

The Sun of Righteousness,

And to know You, the Orient from on High.

O Lord, glory to You!

 

KONTAKION:

Today the Virgin gives birth to the Transcendent One,

And the earth offers a cave to the Unapproachable One!

Angels with shepherds glorify Him!

The wise men journey with a star!

Since for our sake the Eternal God was born as a Little Child!

 

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

 

Во Петокот, на 7ми Јануари, кога го славиме Рождеството на Господ Исус Христос, во манастирот на Св. Прохор Пчински се отслужи Божествена Литургија на која верните се причестија со Светите Христови дарови.

 

ТРОПАР:

Раѓањето Твое, Христе Боже наш, го озари светот со светлината на познанието, оние што им служеа на ѕвездите, од ѕвездата се поучија да Ти се поклонуваат Тебе, Сонцето на правдата и да Те познаат Тебе како Исток на висините. Господи слава Ти.

Кондак

 

КОНДАК:

Дева денес Надсуштествениот Го раѓа

и земјата Му принесува пештера на Непристапниот,

ангелите со пастирите славословуваат, а мудреците со ѕвездата патуваат,

зашто, заради нас се роди Младенец, Предвечниот Бог.