On the Sunday,08.08.2015, when we commemorate Holy Prophet Elijah; The holy martyrs of Prechista; St Elias, Patriarch of Jerusalem and St. Flavian, Patriarch of Antioch;at the monastery of St. Prohor Pchinski, a Holy Liturgy was served and the faithful partook in the Holy Gifts of Christ. Abbot Gavril also prayed for those who have passed on, and gave their lives for their faith, their country and freedom on this great holiday.

With the blessing from His Eminence, Bishop Petar, the Metropolitan of Praspa and Pelagonia and administrator for Australia and New Zealand, as per tradition was the 9th food festival held at the monastery and also the 9th competition in playing Chess and Backgammon. On this day we were blessed with a sunny winter day filled with joy, laughter and plentiful of blessings. There were hundreds of traditional dishes presented at the food festival and the brain power was tested during the chess and backgammon game. The children completed a canvas with drawings of all the things they are grateful for, and Tanja Karavesov , a talented children entertainer, told them a story about St Elijah and the Crow that brought him food.

This years winners are:

First Place – Olivera Dinova with Macedonian bread
Second Place – Ljuba Novachevska traditional Popara
Third Place – Elizabeta Popovska Pancakes

The Backgammon winner was Dimitar Murdzhevski

This year’s winner in chess was Sande Nikolovski

In few words, we could all feel the blessing of St Elijah on this beautiful day.

Св Илија

 

Во Недела,08.08.2015, кога се слави споменот Светиот пророк ИлијаСвети Пречистански преподобномаченициСвети Илија, патријарх Ерусалимски и Свети Флавијан, патријарх Антиохиски;, во манастирот на Свети Прохор Пчински се отслужи Божествена Литургија, на која верните се причестија со Светите Христови дарови. Игуменот Гаврил направи молитва(Панихида) за сите ѕпокоени што го дале својот живот за верата, татковината и слободата.

Со благослов на Неговото Високопреосвештенство г.Петар, Митрополит Преспанско-пелагониски и администратор за Австралија и Нов Зеланд, традиционално се одржа 9ттиот фестивал за традиционална македонска кујна а исто така и 9-ти натпревар во играње шах и табла. На овој ден бевме благословени со еден сончев зимски ден исполнет со радост, смеа и многубројни благослови. Имаше стотици традиционални јадења презентирани на овој фестивал а умствената моќ  беше тестирана за време на натпреварот по шах и табла. Децата исцртаа едно платно на тема „За Што сме Благодарни“, а Тања Каравесов, талентиран забавувач на деца, им раскажа приказна за Свети Илија и гавранот, кој му носел храна.

Оваа година победници се: Прво место – Оливера Динова со македонска погача
Второ место – Љуба Новачевска со традиционалните попара со сланина
Трето место – Елизабета Поповска со палачинки.

Победникот на Табла е Димитар Мyрџевски
Овогодинешниот победник во шах беше Санде Николовски
Во неколку зборови, сите го почувствуваа благословот од Св Илија на овој прекрасен ден.